Leadership skills

Cíle předmětu

Cíle předmětu obsahují osvojení znalostí a dovedností směřujících k rozvoji dovedností vedení lidí. Tyto dovednosti lze využít jak v profesním životě, kdy předmět pomáhá studentům rozvinout stávající a osvojit si nové schopnosti a dovednosti ve vedení lidí. Dle pak v osobní rovině kdy na základě vlastních reflexí budou studenti schopni aplikovat získané dovednosti ve studijní i osobní sféře.

Struktura a obsah

Hodina výuky Obsah
1. Úvod do předmětu, požadavky předmětu, rozdělení do týmů. Úvod do problematiky vedení lidí.
Ing. Kateřina Půbalová
2. Interakční výcvik. Trénink praktických dovedností (Točná)
Mgr. Martin Konečný
3. Individuální aktivita: Týmové konzultace projektů
Ing. Kateřina Půbalová
4. Individuální aktivita: zpracování a konzultace Individuálního rozvojového
plánu.
Ing. Kateřina Půbalová
5. Prezentace týmových prací
Ing. Kateřina Půbalová

Požadavky na ukončení předmětu

1) Individuální rozvojový plán
Požadavky: Písemné zpracování plánu zaměřeného na vlastní schopnosti a dovednosti vedení lidí.

2) Týmový projekt „Co dělá z manažera leadera“
Požadavky: Aktivní spolupráce na týmových úkolech (tj. podílení se na rozhovorech a spoluúčast na prezentaci). K hodnocení dodají studenti i krátký písemný výstup.

3) Interakční výcvik
Požadavky: Účast na interakčním dvoudenním výcviku v Areálu VŠE Točná, Praha 4 a následná písemná reflexe.

4) Reflexe interakčního výcviku
Požadavky: Písemná reflexe získaných dovedností z interakčního výcviku