Business projekty

Jednou ze studijních povinností v rámci programu Honors je zpracování projektu. Ve spolupráci s našimi firemními partnery jsou pro vás připraveny níže uvedené projekty. Detaily jednotlivých projektů se zobrazí po rozbalení. Projekty budou průběžně doplňovány dle požadavků jednotlivých firem.

Garantem Business projektů je doc. Říha, akademický ředitel programu Honors, na kterého se studenti mohou obracet se svými “projektovými” dotazy.

V tuto chvíli je kapacita na vypsané projekty nastavena na 3 studenty. Jakmile se kapacita všech projektů zaplní, budeme navyšovat. Na jednotlivé projekty se můžete registrovat do 15. března 2024 v tomto formuláři.

 

Business Project topic:

 Social Media Strategy for UniCredit Bank: How to Engage Generation Z

 Business Project objectives:

 •  Propose new strategy for social media presence and activities of the bank.
 •  The goals are

o   Increase relevance of UniCredit Bank in the target group.

o   Long term engagement with the target group.

Business Project description:

 • Define the target group and its behavior and preferences in banking/finance.
 • Research how the target group is using social media in Czech Republic and/or Slovakia.
 • Based on your research, build
  • An umbrella/overarching concept/strategy for social media presence and activities of UniCredit Bank aimed at generation Z.
  • Specific set of activities, channels, and steps necessary to make your strategy real.
 • Define specific KPIs that would be used to measure the success of your strategy.

Business Project outcomes:

 • Strategy for social media presence of UniCredit Bank to attract Gen Z incl list of specific actions.
 • Definition of KPIs to measure the success of the strategy.
 • Presentation for Head of Marketing and Head of Marketing Communication & Advertising CZ&SK of UniCredit Bank.

Company: UniCredit Bank CZ&SK

 

Business projekty – historie

Téma obchodního projektu:

Implementace ESG reportingu u společnosti, která bude mít ze zákona tuto povinnost

Cíle podnikatelského projektu:

 • Vyčíslení implementačních nákladů všech zúčastněných,
 • Dopady na odběratelsko-dodavatelský řetězec, zajištění verifikace jejich reportů,
 • jakým způsobem bude společnost měřit příspěvek ESG agendy k jejímu zisku.

Popis obchodního projektu:

 • popis implementace ESG agendy,
 • očekávání od implementace (kromě splnění zákonné povinnosti),
 • cena implementace a roční údržby,
 • popis procesu výběru auditora ESG reportu,
 • řešení reportů ESG v dodavatelsko-odběratelském řetězci a zajištění verifikace těchto reportů,
 • řešení situace, kdy některý dodavatel/odběratel auditem ESG neprojde,
 • popis způsobu měření příspěvku ESG agendy k zisku společnosti.

Výsledky podnikatelského projektu:

 • vyhodnocení úspěšnosti implementace ESG reportingu ve společnosti a v odběratelsko-dodavatelském řetězci
 • vyčíslení nákladů implementace
 • vyčíslení příspěvku ESG agendy k zisku

HR Project topic:

Redesign of the Early Young Talent Program

HR Project objectives:

 • Propose redesigned concept of our program (preferably in Czech/Slovak language) that will remain as one of the best trainee programs in FMCG sector

HR Project description:

 • Describe our EVP (Employer Value Proposition) and value proposition of this program
 • Analyze current Early Young Talent Program to find its weaknesses, strength, opportunities, and threats (prepare at least SWOT analysis, or do further analyses)
 • Brainstorm and prepare modified concept of this program with attraction (marketing communication) plan

HR Project outcomes:

 • Smart and concrete ideas, action plan of your modified concept which includes the attraction part
 • Presentation of final proposal

Business Project topic:

Udržitelnost ve fundraisingu nadačního fondu na podporu dětí

Business Project objectives: 

 • Návrh udržitelné fundraisingové strategie pro NFFD, která bude atraktivní také pro mladou generaci dárců.

Business Project description:

 • Analýza současných trendů fundraisingu v neziskovém sektoru
 • Analýza zapojení dárců (především mladé generace dárců) do podpory sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí a dětí talentovaných
 • Návrh nástrojů na podporu dětí, které budou atraktivní take pro mladou generaci dárců
 • Návrh implementace nových nástrojů a jejich marketingové využití
 • Návrh fundraisingové strategie v návaznosti na marketingovou činnost NFFD s cílem oslovit také mladou generaci dárců

Business Project outcomes:

 • Nové pohledy na fundraising NFFD
 • Prezentace správní radě NFFD

Business Project topic:

Komunikace se studenty VŠ prostřednictvím sociálních sítí – m.zone

Business Project objectives:

 • Doporučení k mkt komunikaci se studenty VŠ na IG a FB platformy m.zone (www.emzone.cz)

Business Project description:

 • Vyhodnocení aktuální formy a obsahu komunikace na IG a FB m.zone
 • Stanovení měřitelných kritérií efektivity komunikace
 • Navržení zlepšení komunikace (forma i obsah), příp. doporučení dalších (nevyužívaných) komunikačních nástrojů

Business Project outcomes:

 • Zatraktivnění soc. sítí m.zone pro cílovou skupinu
 • Zvýšení informovanosti studentů o aktivitách a nabídce Skupiny Metrostav
 • Zvýšení počtu sledujících

Business Project topic:

KPI Dashboard for Distribution centre  

Business Project Background:

 MARKET OVERVIEW

 • Consumption coffee and coffee machines across market in 2023 is decreasing, prices are increasing.
 • Majority of market are soluble coffee drinkers (without any machine).
 • Buying coffee machine is critical first step once consumer is deciding about the way of coffee preparation.

NESPRESSO SPECIFICS

 • Nespresso is premium brand with unique go to market strategy where:
  • coffee is sold only in Nespresso boutiques (offline) and Nespresso eshop.
  • machines are sold both in Nespresso and retail partner’s stores (Alza, Datart, etc.).
 • Nespresso has 2 coffee making machine systems – original line (OL) and vertuo line (VL).
 • Nespresso compatibles (Starbucks, LOR, Bellarom, etc.) for OL are available buy everywhere on the market.

 Business Project objectives:

 • Imagine you are commercial & marketing directors of Nespresso. Develop commercial and marketing strategy with proposal of specific actions to beat our competition.
 • Be open minded to bring new ideas or simply improve current setup.

 Business Project outcomes:

 • Presentation of commercial and marketing strategy for Nespresso for 2024 and onwards.
 • Timing: max. 1 hour incl. discussion in English
 • Audience: Nespresso leaders managerial team.
 • Where: Nespresso office

Farmaceutický marketing aneb jak se prodávají léky

V tomto projektu se zaměříme na marketing zdravotnického prostředku, který je možné marketovat jak na odborníky (lékaře), tak na laickou veřejnost. Primární indikací tohoto ZP je podpůrná léčba a prevence lézí děložního čípku způsobených HPV infekcí.

Vaším úkolem bude vytvořit návrh obsahu kampaně zaměřené jak na odborníky, tak laickou veřejnost společně s návrhem komunikačního mixu, cenovou strategií a distribuce. Součástí výstupu bude také analýza nákladů a dopadů kampaně společně s plánováním výroby.

Benefitem pro studenty může být také pochopení problematiky HPV z medicínského hlediska.

Business Project topic:  Brand Performane

 Business Project objectives:

1)   Understanding of the brand position (strengths & weaknesses) in the specific market + underlying drivers

2)   Development of a future-focused executional brand strategy in the market for the next 1-3 Years

Business Project description:

This business project for AXE aims to deep dive into the brand’s market approach and revise its current strategy. As the brand keeps on deteriorating and underperforming despite the increased investments, it seems that an overhaul of the brand strategy is needed to address the current issues the brand is facing in the market. This will require a two-step approach:

–  Firstly, a thorough analysis of the current market trends is needed in order to establish a better understanding of the Czech consumer perceptions regarding Axe and its competitor brands within the Deodorants & Shower Gel categories, across various brand/marketing pillars such as proposition, pricing, portfolio…etc. It is also encouraged to proceed with trade visits and list important visual observations of the brand’s retail presence/execution both on and off the shelfs. The data collected will need to be tested and validated before being turned into useful insights.

–  The second and last step of the business project is to develop and recommend a more optimized brand strategic plan that fits to the Czech market and its consumers. The goal is to create a strategy that enhances the brand image, resonates more effectively with the target audience, is more attractive to the shopper in order to achieve improved customer engagement and market performance/competitiveness

Business Project outcomes:

 •  Identifying of market/consumer insights that are or could be explaining the current brand situation
 •  Selection of key actionable insights that the brand could leverage to turn around its future performance.
 • Building a compelling and market relevant brand executional strategy following the 4P Model (or any other relevant strategy models used during the curriculum – to be aligned up front with professor and brand team)

Business Project topic:  

Offboarding process – proces odchodu zaměstnance včetně zajištění formalit

Business Project objectives:

 • Navrhněte formální postup při ukončení pracovního poměru s projektovým manažerem z oddělení developmentu a s obchodníkem (prodejcem bytů) z oddělení salesu

Business Project description:

 • Sepište sled všech formálních kroků, které jsou nutné udělat v rámci odchodu zaměstnance ze společnosti
 • Nakreslete celý proces zahrnující všechny praktické úkony
 • Navrhněte checklist, kde budou sepsány důležité kroky včetně předání práce, vrácení pracovního vybavení a jiných aktivit, které jsou nutné udělat jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele včetně soupisu a návrhu vyrovnání všech závazků (obou stran)

Business Project outcomes:

 • Smysluplný postup předání práce
 • Checklist vrácení vybavení zaměstnance zpět zaměstnavateli a
 • Postup při narovnání vzájemných závazků
 • Výstup z rozhovoru s odcházejícím zaměstnancem, který může společnost využít k sebereflexi

Business Project topic:  

 Launch of new products on Czech retailers 

Business Project Backround:

 • Trying to boost sell out by listing new products

 Business Project objectives:

 • Create a persona
 • Identification of business opportunities
 • Marketing strategy

Business Project outcomes:

 • Suggestions of listing ideas
 • Analyzing and understanding business environment
 • Description of typical consumer per client
 • Marketing plan: what, when, how

Company: L’Oréal Česká republika s.r.o.

Contact and responsible person:KRAYZEL Petr

Marketing Project topic:  

 Define potential for new product launch in snack2go yogurt drinks under Hollandia brand in CZ/SK.

 Business Project objectives:

 • Mapping the global landscape of yogurt drink offerings as snack options.
 • Analyzing trends and preferences in different geographical markets.
 • Identifying key consumer segments and their preferences.
 • Conducting market research among Gen Z consumers (aged 18-25) to understand their preferences and purchase intent regarding yogurt drinks.
 • Presentation of the outcome findings with recommendation to be launched in 2025/26, with proposal for potential naming of the product or/and for setting the new category

 

Business Project description:

Hollandia, currently the second-largest brand in the Czech yogurt market, has been delivering consistent quality yogurt products to consumers for over 32 years. We cover two categories for milk products – yogurts and yogurt drinks – with significant role and position in both.Our flagship product, Hollandia Selsky bily jogurt, has gained significant trust and loyalty among consumers, mainly due to consistent quality delivery. Last year, we focused on a brand modernization initiative to shift our brand equity in preparation for entry into new product categories. As first step we will introduction of Hollandia packaging and rebrand. All to come in this spring… stay tuned.

The next step will be to focus on our existing portfolio in drinks category. Therefore, the aim of this project is to explore the existing market of yogurt drinks as a “snack 2 go” globally, excluding the Czech Republic, for inspiration and segmentation of findings into categories based on individual considerations. Subsequently, we seek to engage students in conducting research among their peers, specifically Gen Z consumers aged 18-25, to identify which innovations would resonate the most with them and potentially be suitable for introduction to the market under the Hollandia brand.

This project presents an exciting opportunity to collaborate with Hollandia in exploring new avenues for brand expansion and gaining valuable insights into consumer preferences in the yogurt drink category. We look forward to partnering with enthusiastic students to drive innovation and growth for the Hollandia brand.

By participating in this project, students will:- Contribute to the innovative journey of the Hollandia brand.- Develop a deeper understanding of consumer behavior in the yogurt category.- Have the opportunity to collaborate with industry professionals and potentially influence product development and marketing strategies.

Company: Hopi Foods / Hollandia

Contact and responsible person: Petra Šebová

Business Project topic:

Budoucnost bez letáku – Supermarkety/Hypermarkety/Diskonty

Téma projektu:

Podíl zboží prodaného v akcích každoročně roste – v roce 2023 to bylo 64%*. U pivní kategorie je tento podíl ještě vyšší – 76,5%*. Na druhou stranu je tu regulace provádění slevových akcí a měnící se zákaznické chování. ·   Proveďte důkladnou analýzu českého pivního trhu (HM/SM/Diskonty), identifikujte převládající promo trendy, nevyužité příležitosti a potenciální hrozby·   Formulujte strategii k omezení hrozeb vyplývajících z další regulace slev, ale také změn ve spotřebitelském  nákupním chování a v neposlední řadě změn v použití marketingových nástrojů.

 Pozadí projektu

 • Nedostatek dlouhodobých řešení – obtížně vyjednatelné případně dojde ke změně strategie retailera během smluvního období
 • Eliminace stávajících nástrojů – letáky/sekundární umístění (zásady čisté prodejny)
 • Poplatky za letáky se neustále zvyšují
 • Buy more pay less

 Cíle projektu:

 • Identifikace potenciálních nástrojů, které by mohly být využity
 • Najít způsob jak podpořit položky, které nejsou tak obratově silné, aby mohly být pravidelně podpořeny letákem
 • Pokud Plzeňský Prazdroj uvádí položky / značky, které zpočátku z pohledu objemu či obratu – nenaplňují obratové cíle (KPI´s) retailera, aby mohly být prezentovány v letáku, ale Plzeňský prazdroj přesto potřebuje najít způsob, jak je efektivně u daného retailera odprezentovat spotřebiteli

Výstupy projektu:

 • Zvětšení nákupního koše
 • Komunikace novinky /akce na produkt bez letáků
 • Komunikační kanály, které povedou ke zvýšení objemu/hodnoty
 • Nové promoční komunikační nástroje/nové promo mechanismy
 • Akční plán: kdo, co, kdy
 • Zvýšení efektivity – zlepšení ziskovosti
 • Návrhy na budoucí upgrade: ai, digitalizace, omnichannel nástroje

Společnost: Plzeňský Prazdroj, a.s.

Contact and responsible person: Radka Tichá, Jana Horová

Business Project topic:

 Analýza tržního prostředí za účelem expanze 

Business Project Backround:

 • Společnost All2test působí na trhu 4 roky, geograficky operuje v CZ, SK, HU a nově v RO, zajišťuje pro kosmetické značky a jejich e-com partnery spotřebitelské recenze, UGC(user generated content), testování za účelem claimu pro marketingové kampaně a další související služby. Více informací na stránce www.all2test.com.

Business Project objectives:

 • Analýzou trhu, konkurence, legislativního prostředí a jednotlivých beauty kategorií navrhnout mobilní aplikaci, která bude nejen pokrývat stávající služby, které All2test nabízí, ale především přijít na nové funkce/služby jak pro komunitu testujících, tak pro firemní klienty (klientský dashboard) a dále pro širokou veřejnost (destinace pro ratings and reviews /tržiště)

Business Project description:

 • Aktivně se zamyslet nad tím, jaký digitální prostor/aplikace na trhu chybí a propojuje služby All2test s přidanou hodnotou pro veřejnost, kosmetické značky i eshopy. Nekopírovat něco co už někdo úspěšně provozuje viz analýza trhu, ale najít jiný pohled nebo předělat do úspěšného něco, co už někdo ,,neúspěšně” dělá.
 • Analyzovat konkurenci, která působí ve východní Evropě (TRND, Testuj.to, Bazaarvoice, Kremmania.hu, Wizaz.pl a další).
 • Analyzovat jednotlivé beauty eshopy, počet recenzí po kategoriích, přehled značek s největším a nejmenším počtem recenzí
 • Značky, které nejčastěji využívají podobných služeb
 • Analyzovat sentiment trhu, nahrává budoucí vývoj e-com trhu podobné službě?
 • Analyzovat legislativní podmínky/úskalí sdílení recenzí včetně překladů do jiných jazyků v rámci EU
 • Najít best practices v zahraničí

 Business Project outcomes:

 •  Návrh aplikace včetně funkcionalit, popisu prostředí, nových trendů, komfortního prostředí pro komunitu i veřejnost a nezbytnou monetizaci – usnadnění nákupu v cílové destinaci (propojení s eshopy). Aplikace musí být snadno použitelná v jiných zemích
 • Zjistit možnosti vývoje aplikace na Českém trhu. Budget 1-2,5 mio CZK včetně doporučení agentury pro vývoj.

Company: All2test s.r.o.

Contact and responsible person: Štěpán Oberreiter