Výběrové řízení a termíny

Výběrové řízení do programu je dvoukolové, ale probíhá běžně v jednom dni – dopoledne testy a odpoledne krátké pohovory. Je potřeba si tedy rezervovat celý den. Vypsány jsou vždy jeden termín na konci zimního a jeden na konci letního semestru.

  • Termín výběrového řízení: na následující semestr: 24. 9. 2019
    • Písemný test: ve 12 hodin v RB 438
    • Ústní pohovor: v 15 hodin v RB 439
  • Přihlášky můžete posílat do 17. 9. 2019, více v odkazu
  • Infoschůzka již proběhla a to v měsíci dubnu

Součástí výběrového řízení a celkového bodového hodnocení je:

  • písemný test (psychologická diagnostika, osobnostní dotazník) – délka testu cca 60 minut
  • osobní pohovor
  • bodové hodnocení podkladů přihlášky

Infoschůzka 

K nadcházejícímu přijímacímu řízení se bude konat také Infoschůzka, která se uskuteční v pondělí 29. 4. od 18 hodin v místnosti RB 438 (Rajská budova, 4.patro) na Vysoké škole ekonomické, Žižkov. V rámci setkání budete mít možnost setkat se s vedením a se zástupci studentů Honors Academia, získat tipy k přijímacímu řízení a můžete se zeptat na cokoli ohledně studia a programu Honors Academia.