Výběrové řízení a termíny

Výběrové řízení do programu je dvoukolové, ale probíhá běžně v jednom dni – dopoledne testy a odpoledne krátké pohovory. Je potřeba si tedy rezervovat celý den. Vypsány jsou vždy jeden termín na konci zimního a jeden na konci letního semestru.

  • Termín výběrového řízení na následující semestr: 21. 1. 2020
    • Písemný test: v 10 hodin v RB 438
    • Ústní pohovor: od 13 hodin v RB 439
  • Přihlášky můžete posílat do 12. 1. 2020, více v odkazu
  • Infoschůzka bude včas oznámena

Součástí výběrového řízení a celkového bodového hodnocení je:

  • písemný test (psychologická diagnostika, osobnostní dotazník) – délka testu cca 60 minut
  • osobní pohovor
  • bodové hodnocení podkladů přihlášky

Infoschůzka 

K nadcházejícímu přijímacímu řízení se bude konat také Infoschůzka, která se uskuteční přibližně měsíc před ukončením podávání přihášek do programu. V rámci setkání budete mít možnost setkat se s vedením a se zástupci studentů Honors Academia, získat tipy k přijímacímu řízení nebo se doptat na cokoli ohledně studia programu a dalších aktivit HA. Informace o termínu a další zajimavosti můžete také najít na našem facebooku.