Filosofie Honors Academia

 1. Osobnostní rozvoj
  Pracujeme nejen na rozvoji kariéry každého studenta, důležitý je pro nás i jeho osobnostní rozvoj.

 2. Nadstandardní předměty
  Předměty jsou vytvořené speciálně pro program HA a není je tak možné studovat nikde jinde.

 3. Lektoři
  Garanti našich předmětů jsou profesionálové z řad pedagogů i firemních partnerů.

 4. Networking
  Stanete se součástí skupiny proaktivních a inspirativních lidí různého zaměření a zájmů.

 5. Propojení s praxí
  Program HA má i své firemní partnery, kteří pro vás připravují část výuky, a vy tak máte možnost poznat jejich know-how.

 6. Přátelský kolektiv
  Díky úzkému okruhu studentů se všichni dobře znáte, a to nejen ze školních lavic, ale i z mnoha “mimoškolních” aktivit.