Předměty

 

V Honors Academia jsou vyučovány předměty v pěti kategoriích. Níže najdete popis několika vybraných pravidelně vyučovaných předmětů.

 

Osobní rozvoj
Mgr. Tereza Králová, Ph.D.
 • Praktické přednášky expertů v oblasti osobního a profesního rozvoje.
 • Workshop na téma koučing, zkušenost s peer koučingem a sezení s profesionálním koučem.
 • Prostor a oporu pro práci na vašich osobních cílech v krátkodobém horizontu s návazností na dlouhodobé cíle.
 • Možnost projít si standardní osobnostní charakteristikou včetně konzultace výsledků.
 • Práce s plánem osobního a kariérního růstu, příprava plánu studia v programu Honors Academia.
Management mezinárodních firem
Vyučující: Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.
Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.
 • Intenzivní třídenní kurz zaměřený na rozvoj dovedností a znalostí úspěšného mezinárodního manažera.
 • Přibližuje problémy a výzvy, před kterými stojí manažeři vyslaní do zahraničí nebo společnosti, které vstupují na nový trh.
 • Příprava několika rozsáhlých case study a následné diskuze.
 • Týmová práce na závěrečném projektu na zadané téma.
Nové drivery marketingu
Vyučující: Mgr. Marek Novinský
Mgr. Marek Novinský
 • Cyklus deseti interaktivních přednášek/workshopů přibližuje vybrané hlavní drivery ovlivňující vývoj dnešního pojetí marketingu.
 • Účastníci proniknou nejen do aktuálních trendů ovlivňujících tento obor, ale odhalí i některé zavedené mýty, překážky a limity, kterým marketéři musí v tomto prostředí čelit.
 • Kurz formuje pohled účastníků na marketing v kontextu současného byznysu.
 • Hlavním záměrem je zejména rozvinout vidění souvislostí, hloubku a komplexitu myšlení účastníků.
 • Lektory jednotlivých přednášek/workshopů jsou manažeři, podnikatelé a akademici představující špičku v dané konkrétní oblasti.
Etiketa
Vyučující: Ladislav Špaček
Ladislav Špaček
 • Seminář spočívá v interaktivní přednášce a v řešení konkrétních případů společenského chování na nejrůznějších úrovních.
 • Poznáte důležitou roli základních pravidel společenského chování, jejich kořeny a smysl a naučíte se je správně používat: zda usednout vlevo nebo vpravo, zda vstoupit do dveří první nebo druhý, jak jíst neznámé jídlo v dobré restauraci, zda se shýbnout pro spadlou lžíci či střepy talířku, zda si vzít motýlek, nebo kravatu atd.
 • Projdeme si typy společenských událostí a jejich charakteristiku, téma přijetí a odmítnutí pozvání, společenská pravidla pro oblečení, představování, zdravení, vítání hostů, podání ruky, oslovování, tituly, hodnosti, vizitky, dary, květiny, předávání cen, přípitky a proslovy, pravidla společenské konverzace a stolování.
Vyjednávání
Vyučující: Mgr. Martin Konečný
martin_konecny
 • Cílem kurzu je připravit studenty na situace, ve kterých je třeba vyjednávat – důraz je přitom kladen na co nejrychlejší získání dovedností, které umožní u vyjednávacího stolu dosáhnout optimálního výsledku.
 • Kurz je založen na tzv. principiálním stylu vyjednávání vyvinutém při Harvardské universitě a na přincipech pozičního vyjednávání.
 • V druhé části kurzu je pozornost zaměřena též na vytváření optimálních podmínek pro vyjednávání a na zvládání problematických situací.
 • Nejvíce času je v rámci každé lekce věnováno praktickým cvičením a simulacím pro získání potřebných dovedností, která jsou vždy zakončeny debriefingem.
Komunikační a prezentační dovednosti
Vyučující: doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.
doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.
 • Předmět je zaměřen na kultivaci komunikačních a prezentačních dovedností a konkrétní způsoby jejich využití v manažerské praxi.
 • Obsahem je rozvíjení dovedností v oblasti komunikace a praktický nácvik prezentačních dovedností s přednostním zaměřením na komunikační dovednosti nezbytné pro výkon manažerské pozice v našem i mezinárodním kontextu, tedy v českém i anglickém jazyce.
 • Součástí kurzu jsou individuální i týmová cvičení, modelové situace, videotrénink a zpětná vazba.
Leadership skills
Vyučující: Mgr. Martin Konečný
martin_konecny
 • Rozvoj dovedností, které představují základ pro realizaci vůdčí role manažera, tj. přesvědčování, ovlivňování a inspirování druhých ve směru k dosahování žádoucích cílů.
 • Trénink dovedností jako je vyjednávání, řešení konfliktních situací a vedení týmu/skupiny při řešení problému nebo realizaci úkolu.
 • Prohloubení znalosti sebe sama a ovlivnění vnímané vlastní účinnosti svého jednání v interakci s druhými.
 • Během předmětu je zpracován týmový projekt ve vybrané společnosti, předmět je zakončen tréninkovým výjezdem celé skupiny.