Veletrh Šance

Cílem veletrhu ŠANCE je zprostředkovat osobní kontakt mezi studenty a absolventy VŠE na straně jedné a firmami – potencionálními zaměstnavateli – na straně druhé.

Veletrh je založen na osobním kontaktu mezi studenty a zástupci firem. Studenti a absolventi mají možnost se s předstihem seznámit s jednotlivými vystavovateli prostřednictvím jejich online prezentace (Katalog vystavujících) a mohou se tak rámcově zorientovat v aktuální nabídce jednotlivých společností a ke stánku přicházejí pro bližší informace.

V rámci doprovodného programu probíhají, konzultace podnikatelského záměru (úterý), koučink (úterý) a konzultace CV/LinkedIn profilu (středa).

Více na http://sance.vse.cz/

Nás již tradičně můžete potkat u konzultace vašeho CV a využít tak příležitosti pobavit se s našimi studenty a získat tak více informací o programu.