Studijní program Honors Academia od akademického roku 2011/12

Milí studenti,

s radostí Vám oznamujeme změnu studijního programu Honors Academia od příštího akademického roku 2011/12. V souboru níže najdete nové složení HA spolu s pravidly přechodu pro stávající studenty.

Změna studijního programu odráží upozadění teoretických předmětů a větší důraz na soft skills, propojení s praxí a všestranný rozvoj studenta.

Struktura studia Honors Academia