Rétorická laboratoř s panem Přeučilem aneb slovo má magickou moc

V dubnu jsem se zúčastnila dvoudenního rétorického kurzu s hercem, dabérem a lektorem Janem Přeučilem. Již dříve jsem absolvovala několik kurzů na téma prezentační a komunikační dovednosti, a proto mě zajímalo jak moc se od nich bude odlišovat kurz zaměřený na rétorický projev.

Na úvod nám pan Přeučil hned sdělil, že slovo má přímo magickou moc, protože slovem může člověk nejen informovat, povzbudit, uklidnit, ale i urazit, unavit nebo ublížit. Proto bychom měli mluvit přesně, jasně, jednoznačně, osobitě a zdravě nahlas.

Na kurzu se skloubila teorie s praxí, na kterém jsme dostali metodické postupy a recepty k rozvíjení mluveného projevu nejen ve formě rad a doporučení přímo od pana Přeučila, ale každý z nás dostal i jeho knihu Kouzlo rétoriky.

Během kurzu jsme si zkoušeli různá artikulační, jazyková, dechová i protahovací cvičení. Zdokonalovali jsme si správnou výslovnost a analyzovali jsme naše projevy tj. jak vypadám a působím, když sedím, představuji se nebo jsem představována, když s něčím nesouhlasím apod. Jsou to z 55 % právě neverbální projevy, které ovlivňují posluchače, z 38 % hlas a 7 % slova. Naše vystoupení, tedy to, jak se při tom projevujeme a jak hovoříme je přinejmenším stejně důležité, jako obsah našeho sdělení. Druhý den jsme si tedy všechno natočili na kameru a rozebírali naše vystupování.

Atmosféra na kurzu byla velmi uvolněná a příjemná. Jsem moc ráda, že jsem se kurzu zúčastnila a měla možnost poznat charismatického rétora a herce Jana Přeučila. Vřele všem tento kurz doporučuji.