Program Honors Academia opět zajišťoval konzultace CV na veletrhu Šance

Ve středu 20. března 2013 program Honors Academia ve spolupráci s Rozvojovým a poradenským centrem opět organizoval tradiční a oblíbené konzultace CV v rámci pracovního veletrhu Šance. Během osobních setkání s konzultanty z předních společností mělo téměř 200 studentů a absolventů VŠE příležitost vylepšit životopisy a zároveň zjistit, jaké by byly jejich šance při výběrovém řízení do partnerských firem.

Do konzultací životopisů se letos zapojilo 11 firem, z čehož je patrné, že i ze strany firem je o konzultace zájem. Konzultanti opět prokázali, že jsou profesionálové, za což jim velice děkujeme. Aranka Barnášová, HR manager ze společnosti Commerzbank a jedna z konzultantek CV, dodává: „Děkuji za možnost se CV konzultací zúčastnit. Tato práce měla opravdu smysl, moc mě bavila a studenti byli úžasní.“ Majitel Czech-us, v.o.s. Přemysl Piskač, který také studentská CV konzultoval, akci zhodnotil následovně: “… pro mne bylo těch téměř 7 hodin, které jsem u stolečku strávil, velmi příjemných a svou účast napříště rád přislíbím.”

Na závěr bychom rády poděkovaly všem, kteří se na přípravách či samotné organizaci podíleli.

Autorky: Aneta Chvátalová a Klára Čencová, jménem Honors Clubu 2012/2013

  • Autor:
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: