Kritéria výběru

Výběrový proces je koncipován tak, aby ti, kteří do programu nastoupí, měli předpoklady pro jeho úspěšné absolvování, a zároveň, aby jejich přístup ke studiu i k budoucí profesní dráze odpovídal základním hodnotám HA. Těmito hodnotami jsou:

  • proaktivita,
  • rozvoj sociálních dovedností, výkonnosti, profesionality,
  • poskytnutí prostoru pro navazování kontaktů s odborníky z praxe, z akademické sféry života
  • navazování a rozvoj kontaktů mezi sebou.

Uchazeč o program HA může ve výběrovém řízení získat maximálně 100 bodů. U některých kritérií jsou stanoveny minimální požadavky, bez jejichž splnění není možné do programu vstoupit).

Studijní výsledky (průměr za dosavadní studium ne vyšší než 2,2) max. 15 bodů
Členství ve studentských a jiných organizacích (např. AIESEC, Buddy System apod.) max. 3 body
Úspěch v odborných soutěžích max. 10 bodů
Pracovní činnost mimo školu max. 10 bodů
Osobnostní kvality vhodné pro program Honors Academia max. 15 bodů
Reference max. 12 bodů
Motivační dopis max. 5 bodů
Individuální motivační rozhovor max. 30 bodů