Nové drivery marketingu

Cíle předmětu

Cílem kurzu je proniknout nejen do aktuálních trendů ovlivňujících tento obor, ale odhalit i některé zavedené mýty, překážky a limity, kterým marketéři musí v tomto prostředí čelit. Kurz formuje pohled účastníků na marketing v kontextu současného byznysu. Hlavním záměrem je zejména rozvinout
vidění souvislostí, hloubku a komplexitu myšlení účastníků.

Struktura a obsah

Hodina výuky Obsah
1. Role marketingu ve firmě – ideál a skutečnost
2. Nové pojetí spotřebitele a spotřebního chování
3. Vztah online a offline marketingu
4. Sociální marketing – nová výzva
5. Pricing v kontextu marketingového mixu na konkurenčních trzích
6. Marketing a sales – věčný zápas
7. Nové trendy v marketingové komunikaci
8. Marketing na sociálních sítích a CRM
9. „Big data“ v marketingu
10. Závěrečný diskuzní workshop

Požadavky na ukončení předmětu

  • Vstupní esej 20%
  • Domácí příprava na přednášky/workshopy 20%
  • Aktivita na přednáškách/workshopech 30%
  • Závěrečný esej 30%