Manažerská hra

Cíle předmětu

V předmětu Manažerská simulace je akcentována praktická aplikace znalostí z více oblastí
studia, které student kontextualizuje. Reflexe multidimenzionality naučených poznatků je
simulací transformována do prohloubení manažerských kompetencí, schopnosti aplikace
vhodných nástrojů adekvátních pro danou situaci, řešení rozhodovacího problému a etického
dilematu. Tato průprava aktivně podporuje studenty HA v jejich budoucím manažerském
působení na všech úrovních řízení. Nutnost přijetí odpovědnosti členů týmu za daná rozhodnutí
v rámci simulace a zpětná reflexe zaznamenaných důvodů pro jednotlivá rozhodnutí vede
k přehodnocení domnělých výhod intuitivního řešení manažerských problémů a akcentaci
evidence-based přístupu.

Struktura a obsah

Hodina výuky Obsah
1. Úvod do předmětu, požadavky předmětu, praktické cvičení vybrané simulace
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc.
2. Pokračování simulace, zpětná vazba, identifikace možných změn, prezentace
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc.

Výuka probíhá v kombinaci anglického a českého jazyka, přičemž počítačový program je v Aj, zbylá část výuky v Čj (komunikace, prezentace, štít, seminární práce, apod.).

Požadavky na ukončení předmětu

1) Aktivní účast na výuce
Oba dny na sebe přímo navazují, úspěšně absolvovat předmět je možné pouze při aktivní účasti během obou celých výukových dní. Práce na vlastním laptopu nebo tabletu s připojením na internet je nedílnou součástí výuky. Každý účastník je zodpovědný za své zařízení a jeho funkčnost po oba dva dny výuky.

2) Elektronické podklady
Posílejte s nadpisem e-mailu „HA Manažerská Simulace ZS2018“ + příjmení, jméno na: david.prochazka.km@vse.cz):

  •  Do 7.11. Osobní štít s příslušnou legendou (zadání bude zasláno nejpozději 10 dní před prvním výukovým dnem studentům na e-mail.
  • Do 10.11. Zápisky a reflexe (krátká seminární práce)