Nové drivery marketingu

V zimním semestru jsme se každé úterý večer scházeli na workshopech Nových driverů marketingu pod vedením Marka Novinského, bývalého marketingového ředitele farmaceutické společnosti Sanofi Aventis. Spolu se svými hosty nám přibližoval současné trendy ovlivňující marketing.

Nejprve jsme si s Markem prošli základy marketingu, přiblížili význam marketingu v podnikání a vyvrátili některé mýty. Pak jsme se každý týden věnovali jednotlivým driverům a aktuálním trendům, např. sociálnímu marketingu, pricingu na konkurenčních trzích, trendům v marketingové komunikaci, inovacím a vztahu mezi prodejem a marketingem. Lektory jednotlivých workshopů byli podnikatelé, manažeři i akademici, vždy odborníci na danou oblast.

Workshopy byly velmi přínosné jak pro začátečníky, tak pro zkušené marketéry, a mnohým z nás změnily vnímání marketingu.

Tereza Marková