Management mezinárodních firem

Honorsáci měli tři pořádně nabyté dny s předmětem Management mezinárodních firem. Kurz vedl Stanislav Háša a postaral se o skvělé tři dny, na které budeme ještě dlouho vzpomínat.

Od rána až do odpoledne jsme v týmech zpracovávali úkoly a navrhovali jejich řešení. Jedni měli za úkol zmapování trhu a konkurence. Další skupiny řešily přímo úkol z reálného prostředí a navzájem si oponovaly. Tudíž se nejednalo jen o čas strávený ve třídě, ale také o čas strávený po výuce nad příklady a tvoření prezentací a přípravy na obhajobu řešení.

Musím říci, že to byly velmi intenzivní dny, ze kterých jsem si osobně odnesla mnoho nového. Mám ráda týmové řešení úkolů, protože díky pohledům od studentů napříč různých fakult a škol to je vždy obohacující pro všechny zúčastněné. Skvělé byly i příklady z praxe a porovnání našeho řešení s tím, jak se ve skutečnosti zachovalo vedení firmy. A samozřejmě i to, jak to nakonec celé dopadlo. Polemizovali jsme nad důvody rozhodnutí a jejich následným dopadem. Oceňuji i výběr příběhů z firem, které sice znám, ale netušila jsem o těchto zajímavostech ze zákulisí.

Eva Bártová