Přijímací řízení

Přijímací řízení do HA se uskuteční dne 24. ledna 2018 od 10:00 hodin v RB 438. Přijímací řízení se skládá z psychologického testu (od 10 hodin v RB 438) a ústního pohovoru (od 13 hodin v RB 439). Dokumenty potřebné k přijímacímu řízení je nutné zaslat mailem (klara.vackova@vse.cz) nebo donést po domluvě osobně (RB 440) paní Kláře Vackové nejpozději do 8. ledna 2018.