Postřehy z večeře s partnery Honors Academia

Ve čtvrtek 23. května 2013 se uskutečnila historicky první večeře studentů Honors Academia s firemními partnery programu. První takovéto večeře se zúčastnily dvě nové partnerské společnosti programu – Unilever a Česká pojišťovna. Níže naleznete hodnocení večeře nejen ze strany studentky Honors Academia, ale i zpětnou vazbu od zástupců zúčastněných společností.


Pohledem studenty Ivony Kořínkové

“Nápad Večeře s firemními partnery jsem opravdu uvítala s velkou radostí, jelikož končím studium a moje pozornost se přesouvá z akademického světa do toho reálného. Přímý kontakt s personalisty vnímám jako skvělou příležitost k networkingu, která může podstatně změnit můj život v bezprostřední budoucnosti. I přes počáteční váhání a menší míru nejistoty věřím, že se podařilo rozvinout smysluplnou konverzaci se zástupkyněmi České pojišťovny i Unileveru, která byla přínosná pro obě strany.

Pokud by se večeře opakovala, účastnila bych se ráda znovu. Tímto děkuji programu Honors Academia za příjemný večer a doufám, že tato večeře přispěje k rozvoji mé nadcházející kariéry.”


Pohledem zástupců za firemní partnery

Michaela Holmanová – Leadership Development Specialist, Unilever
„Večeře byla příjemnou příležitostí neformálně se seznámit s některými studenty programu HA a zeptat se na jejich názory ohledně začínající spolupráce, zjistit potřeby, které bychom z naší strany mohli naplnit, a odpovědět na otázky týkající se fungování firmy, firemní kultury a kariérových možností. Velmi si ceníme zájmu ze strany studentů a věříme, že další společné aktivity budou přínosné pro obě strany.“

Tereza Pacovská – Recruitment manager, Česká pojišťovna
„Zajímavá zkušenost. Pro mě to byla první reálná zkušenost s Honors a jejími studenty. Zaujalo mě nadšení studentů, jejich zvídavost i otevřenost. Myslím, že je to dobrý způsob, jak se neformálně poznat a dozvědět se spoustu zajímavých informací.“


Honors Academia děkuje společnostem Česká Pojišťovna a Unilever za účast na večeři se studenty. 

  • Autor:
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: