Poohlédnutí za kurzem Mezinárodní přeprava a zasílatelství

Ve druhé polovině května se v rámci programu Honors Academia konal volitelný předmět Mezinárodní přeprava a zasílatelství. Tento kurz je veden experty z Katedry logistiky na VŠE, a tak jsme již od začátku očekávali, že úroveň a praktický přínos bude velmi vysoký.

První den se nám představil docent Novák, svérázný a uznávaný odborník, který nás s jistou dávkou humoru seznámil s principy železniční a silniční dopravy. Jeho výklad nikdy nepostrádá praktické příklady, čili i naprostý lajk je schopen porozumět většině odborných termínů a hledisek.

Druhý přednáškový den si vzal do svých rukou docent Zelený. Díky jeho výkladu jsme měli možnost lépe porozumět principům zpoplatnění dálniční, silniční, ale i železniční sítě. Téma je to však natolik rozsáhlé, že pokrýt ho několikahodinovou přednáškou není možné. Proto se docent Zelený v rámci prezentace zaměřil na popis základních charakteristik a procesů, čímž nám výklad nejen značně ulehčil, ale především objasnil klíčovou podstatu této logistické disciplíny.

Sobotní a zároveň poslední přednáška byla vedena inženýrem Kolářem. Tento mladý vyučující nás vtáhl do dění v námořních i říčních přístavů, seznámil nás s procesní i funkční stránkou lodní přepravy a díky velkému množství podpůrných materiálů přiblížil dopravní obor, který pro většinu studentů není zdaleka tak známý.

Celkově jsem toho názoru, že Mezinárodní přepravu a zasílatelství mohu hodnotit velmi kladně. Tři dny moderované zkušenými a respektovanými vyučujícími jsou rozhodně velkým přínosem pro studenty HA. Proto mi nezbývá než na závěr tento kurz všem honorsákům doporučit.

Autor: Bohumil Dvořák

  • Autor:
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: