Ohlédnutí za slavnostním setkáním

V polovině října proběhlo již tradiční slavnostní setkání programu Honors Academia. I když tentokrát zase tak tradiční nebylo, bylo plné novinek. Tou nejzásadnější je pravděpodobně změna ve vedení programu. Zakladatel programu Honors Academia a jeho dlouholetý garant prof. Ing. Ivan Nový, CSc. předal pomyslné vladařské žezlo doc. Ing. Davidu Říhovi, Ph.D., MBA. Ten plynule navazuje na odkaz prof. Nového a zároveň již do programu vnáší novou energii a elán, nové aktivity pro studenty. Jednu z novinek můžete registrovat již při čtení tohoto článku na nových webových stránkách v nových barvách a s novým logem.

Některé věci se ale nemění a těmi určitě bylo předání diplomů našim úspěšným absolventům, představení nováčků a nového Honors clubu v čele s tajemnicí Annou Dohnalovou, díky které jste již jistě zaznamenali střípky z tohoto slavnostního setkání na Instagramu. Níže pak přikládáme ještě malou ochutnávku ze slavnostního setkání, popř. větší, kterou najdete zde.

Závěrem ještě velké poděkování společnosti Asahi / Plzeňský Prazdroj za poskytnutí krásných prostor v sídle firmy v pasáži Myslbek.