MBA pro studenty magisterského stupně studia

Fakulta podnikohospodářská připravuje pro studenty magisterského stupně studia oboru “Management” nebo vedlejší specializace “Byznys a management” projekt celoživotního vzdělávání MBA. Tento program bude realizován v anglickém jazyce za přímé spolupráce s univerzitou ZHAW Zurich/Švýcarsko. Diplom MBA tak bude diplomem obou univerzit.

Pro studenty Honors Academia, kteří by se rozhodli dále studovat MBA, připravujeme bližší informace, které budou zveřejněny koncem června 2018. Předpokládané zahájení výuky je podzim 2018.