Kurz vyjednávání aneb jak dosáhnout svého cíle

Kurzu vyjednávání, který proběhl během šesti únorových a březnových dnů, se zúčastnilo celkem patnáct Honorsáků. Předmět vedl zkušený vyjednavač Roman Jusko ze společnosti UniCredit Bank.

V teoretické části kurzu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých poznatků, například jak identifikovat zájmy jednotlivých stran, které zasednou k jednacímu stolu, jak strukturovat vznikající dohodu a distribuovat ji mezi vyjednávající strany. Kurz však nebyl založen pouze na teorii, a tak jsme již během prvních hodin měli možnost vyzkoušet si nové znalosti a dovednosti v rámci praktických cvičení. Hned první případová studie, jejímž cílem bylo vymyslet strategii studenta s „životním“ zájmem přesvědčit profesora o prodloužení termínu odevzdání seminární práce, se ukázala jako nelehký úkol, ačkoliv někteří při jeho řešení uplatnili dovednosti již dříve získanou praxí. V rámci dalších cvičení, ve kterých jsme mimo jiné prodávali kabriolet Bentley jedné postarší Američance, či jsme se v roli farmáře snažili získat pronájem pastvin pro svá rozrůstající se stáda, jsme zjistili, jak důležitým aspektem je při vyjednávání atmosféra. Té jsme se také věnovali v posledním dvoudenním bloku kurzu.

Myslím, že jsme se všichni přesvědčili, že umění vyjednávání je možné použít nejen v byznysu, ale velmi často také v běžných životních situacích. Pro všechny účastníky kurzu vyjednávání bylo jeho absolvování velkým přínosem. Navíc jsme celých šest dní strávili v přátelském kolektivu vedeném skvělým lektorem.

Autorka: Kristýna Kloboučníková

  • Autor:
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: