Konzultace CV na jarním pracovním veletrhu ŠANCE 2014

U příležitosti konání pracovního veletrhu ŠANCE připravil vzdělávací program Honors Academia konzultace životopisů pro studenty Vysoké školy ekonomické. Zájem účastnit se konzultací CV ze strany mezinárodních firem, které poskytly své HR specialisty, byl opět velký, a tak jsme ve středu 19. března 2014 mohli přivítat konzultanty CV ze společností jako Deloitte, EY, PwC, Unilever, Equa bank a mnoha dalších. Celkem se za celý den vystřídal rekordní počet – 25 konzultantů.

Honors Club společně s dobrovolníky z řad studentů programu nachystali propagaci konzultací ve formě viditelného stánku, občerstvení, propagačních letáčků, plakátů umístěných po škole atd. Neúnavní studenti Honors Academia neváhali zodpovědět studentům jakékoliv dotazy.

Zájem o konzultaci byl veliký, v průběhu celého se podařilo zkonzultovat životopis přibližně 230 studentům, což je opět překonání loňského rekordního podzimního ročníku. Konzultanti pracovali neúnavně a ve větším počtu, díky čemuž studenti až na nejvytíženější dobu kolem oběda nemuseli nově takřka čekat frontě.

Vzhledem k pečlivé přípravě proběhl celý den v příjemném duchu a byla zde patrná oboustranná spokojenost. Jak studenti tak konzultanti CV vyjádřili ve své zpětné vazbě nadšení nad možností se setkat při této příležitosti. Těšíme se tedy na příští ročník!

Autor: Tereza Svobodová