Jak uplatnit teoretické znalosti a připravit se na realitu podnikání? Prostřednictvím Manažerské hry!

V závěru semestru čekala na studenty Honors Academia simulace podnikatelského prostředí aneb předmět Manažerská hra. Sešli jsme se ve dvou nabitých dnech a rozdělili do 4 malých týmů, které spolu soupeřily poli oděvního trhu. Cílem předmětu je zapojit znalosti z různých oblastí a studovaných předmětů pro řízení malé firmy. Hra je prokládána týmovou prací, rozhodováním o strategických i operativních záležitostech a řešením etických dilemat.

Každé rozhodnutí jedné skupiny ovlivňuje chování trhu a přímo i nepřímo ostatní skupiny a tak žádná strategie není předem výherní. Některé přístupy ale mají větší šanci na úspěch než jiné. Pamatujete si je z výuky? Jste schopni je aplikovat v situaci, která je blízká realitě? Dokážete dojít v týmu ke konsensu? Spočítat v excelovské tabulce kolik nakoupit na další období, prognózovat, rozhodnout mezi hodnotou značky a krátkodobou výhodou? Je pro vás v daný moment důležitější cashflow nebo hodnota akcií? A co když za rohem poslouchá špion z jiného týmu?

Již tradičně jsme okupovali dvě patra Rajské budovy a několik kanceláří, snědli spoustu pizzy, po kurzu oslavili práci všech týmů U Houdků a vítězný tým si odnesl výborné francouzské víno. Propojení zábavy a výuky není vždy možné. U manažerské hry Honors Academia nám to zatím vychází, možná i pro kvalitu lidí, kteří se na program hlásí. Slýcháte často učitele, který by řekl – pěkně jsem si tu výuku se studenty užil?