I letos probíhal studenty oblíbený kurz Leadership Skills

Kurz Leadershipu, který proběhl v květnu, byl dalším ze skupiny předmětů kombinujících teoretické a praktické dovednosti. Předmět, který je vyučován docentkou Jarošovou patří mezi nejoblíbenější nejen díky skvělému vedení, ale i díky teambuildingové části na Točné, která je bezesporu především díky praktickému průběhu velkým přínosem.

Kurz probíhá ve dvou částech. V první, teoretické, jsme se seznámili s různými styly řízení lidí a povinnou součástí byl i rozhovor s vybraným manažerem a následné zpracování finální prezentace. Každá skupina tak měla možnost setkat se s inspirativním člověkem a zjistit, jak leadership funguje v praxi. Pro mě osobně byla tato zkušenost jedním z nejzajímavějších okamžiků celého kurzu.

Všemi velmi očekávaná praktická část se odehrávala v areálu Točná a my si tak mohli v praxi vyzkoušet:

  • jak správně rozdělit práci mezi podřízené a srozumitelně jim vysvětlit jejich kompetence,
  • jak potrestat kolegu za špatné chování vůči klientovi a nepoškodit vztahy na pracovišti,
  • anebo jak vést brainstorming tak, aby výsledkem nebyl rozhádaný tým…

Během dvou dnů měl každý z nás možnost stát se lídrem a vyzkoušet si tak mnohé situace, se kterými se buď někteří z nás v práci již setkali anebo se teprve setkají. Stejně jako tyto modelové situace jsme ocenili i pravidelné „feedback sessions“, které následovaly po každém cvičení. Za tyto dva dny se tak člověk o sobě mnohé dozvěděl a jsem přesvědčena, že všem účastníkům tento dvoudenní trénink pomohl v dalším osobním rozvoji.

Celkově vzato, kurz Leadership Skills je bezesporu jedním z nejdůležitějších a nejpřínosnějších předmětů během celého studia.

Autorka: Anna Humlová

  • Autor:
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: