Honors sobě – úvod do farmaceutického businessu

V dubnu se podařilo ve spolupráci s Honors Clubem, kterým tímto děkuji (jmenovitě Heleně Taxové za pravidelné motivování a připomínání), uspořádat tematickou přednášku na téma farmaceutického businessu. Přednáška proběhla v rámci Honors sobě, což je jedna z „extrakurikulárních“ aktivit Honors Academia, kdy si studenti navzájem předávají svoje znalosti a zkušenosti nejčastěji formou přednášek nebo workshopů. Osobně bych se přimlouval, aby se Honors sobě udrželo na programu semestrů i nadále – na přednášku většinou dorazí pouze ti, kteří o dané téma mají zájem a zrovna tak přednášející předává něco, co ho baví, což je bezpochyby dobrým základem pro vzájemnou komunikaci.

Moje přednáška byla zamýšlena jako letmý běh na téma trhu s léčivy, vývoje léků, investic a marketingu, ale zařadil jsem i krátkou populárně-vědeckou část o léčivých přípravcích moderní terapie, o kterých se někdy mluví jako o lécích budoucnosti. To je konkrétně oblast, které jsem se donedávna věnoval, a to i na akademické půdě (v současné době regulatory consultingu). Cílem však nebylo zaměřit se na specifickou problematiku, nicméně pokusit se během hodiny předat náhled do více oblastí tak, aby z toho těžili i studenti VŠE (a jiných škol), a propojit je v logický celek. V praxi se pochopitelně věnuji jen části probíraných témat, takže jsem velkou část přípravy strávil vlastním studiem (to mimochodem považuji za jeden z největších přínosů Honors sobě).

Oficiální část přednášky se protáhla asi na hodinu půl, neoficiální ve Sklepě pak až do půlnoci. Protože byla přednáška dobrovolná, v průběhu padlo mnoho důmyslných dotazů a odešel pouze jeden člověk, který mi to ale oznámil už na začátku, považuji to svého pohledu za úspěch. Mimo to jsem si poprvé vyzkoušel, jaké je to mít na zodpovědnost hodinu a půl času dvaceti lidí (což si bohužel ne vždy všichni vysokoškolští pedagogové a jiní přednášející uvědomují) a v neposlední řadě se seznámil s novými honorsačkami a honorsáky. Díky všem za účast!

Autor: Pavel Svítil