HONORS & AIESEC Česká republika

Program Honors Academia v těchto dnech uzavřel Memorandum o spolupráci s neziskovou organizací AIESEC, zastoupenou prezidentem pro Prahu panem Thomasem Swanenbergem.

AIESEC je nevládní organizace vedená mladými lidmi a sdružující mladé lidi, kteří se zajímají o problémy kolem nás, pracují na smysluplných projektech a získávají tak praktické zkušenosti a rozvíjejí své schopnosti.

Ve spolupráci s organizací je do budoucna mj. plánováno uspořádání Honors konference, a to jak pro stávající studenty programu Honors, tak pro studenty z řad jiných vysokých škol, pro které bude setkání s programem Honors a jejími studenty také jistě velkým přínosem.