Termín pro podání přihlášek na zimní semestr – 2. kolo

31. srpna
27. září
2018

Nově se můžete hlásit ke studiu Honors Academia na zimní semestr ve 2. kole přijímacího řízení do pátku 28. září 2018. Tak neváhejte!


Přihlášky se podávají buď osobně nebo elektronicky e-mailem paní Kláře Vackové, administrátorce programu (klara.vackova@vse.cz, Rajská budova VŠE, místnost číslo 440).

Přihláška je platná až po zaplacení správního poplatku 500 Kč převodem na bankovní účet 1828782/0800.  Variabilní symbol je 3030270249

Součástí přihlášky je:

  • motivační dopis
  • životopis
  • přihláška do programu
  • potvrzení o jazykových dovednostech
  • 2x reference
  • potvrzení o průměru studia
  • potvrzení o zaplacení správního poplatku