Best practice v Exxon Mobil

V pátek 13. června 2014 se skupinka Honorsáků zúčastnila Best Practice v americkém ropném koncernu Exxon Mobil. Při vstupu do prosklené odosobněné kancelářské budovy Luxembourg Plaza, myslím, málokdo z nás čekal, že se nadcházející den ponese v tak neformální a přátelské atmosféře. Tématem Best Practice bylo Emergency Preparedness and Response, obecněji řečeno management krizových situací ropné společnosti s více než 125-ti letou tradicí a 77 tisíci zaměstnanci působícími ve 47 zemích světa.

Best Practice pro nás připravila paní Dagmar Císařovská spolu se členkou jejího týmu paní Janou Larsson. Navzdory „pátku třináctého“ jsme měli velké štěstí, protože se workshopu mohl účastnit i pan Rupert Bravery, manažer působící ve společnosti přes třicet let a dlouhodobě se zabývající problematikou krizových situací – v současnosti především v oblasti Evropy, Afriky a Blízkého Východu. Velmi zajímavá problematika nám tak byla prezentována britskou angličtinou, s dávkou vždy dobře načasovaného britského humoru.

V dopolední části jsme se dozvěděli základní informace o fungování společnosti Exxon Mobil ve třech oblastech – těžební průmysl (upstream), rafinerie (downstream) a chemický průmysl. Dalším tématem byla společenská odpovědnost firem, která je ve firemní kultuře Exxon Mobil silně zakořeněná v její ekonomické, sociální i environmentální rovině. Hlavním bodem programu však byl způsob řešení krizových situací, vyvinutý přímo v Exxon Mobil, teď však pro svou unikátnost přejímaný dalšími firmami. Tento způsob spočívá v mechanismu převedení krizové situace na projekt, který je následně řízen v rámci tzv. Emergency Support Groups. Pro tyto skupiny jsou pravidelně pořádány simulace krizových situací, které zajišťují efektivní řešení krize v případě, že reálně nastane. Po obědě následoval blok týkající se vedení lidí a komunikace s médii. Na závěr jsme si pak v týmech mohli vyzkoušet všechno, co jsme se za celý den dozvěděli, v případové studii simulující krizi, pro kterou jsme měli navrhnout řešení podle metodiky Exxon Mobil.

Celý den byl velmi zajímavý, jak z hlediska tématu, tak z hlediska přítomnosti seniorních manažerů a sdílení jejich zkušeností. Osobně oceňuji především jejich otevřenost, ochotu diskutovat a odpovídat na naše otázky. Ačkoliv jsou ropné společnosti veřejností obecně vnímány negativně a jak řekl pan Bravery, je pro ně nesmírně těžké s tímto předsudkem bojovat, my, kteří jsme se účastnili tohoto Best Practice, můžeme říct, že Exxon Mobil je v tomto boji těžkým soupeřem.

Autor: Kristýna Kloboučníková