Quality Assurance & Operational Excellence nebo prostě jen řízení kvality

Quality Assurance je systematický a kontinuální proces péče o kvalitu napříč celou organizací.

Operational excellence je podnikatelská filozofie a metodika, jejímž cílem je maximalizovat hodnotu pro všechny zúčastněné strany (akcionáře, management, zaměstnance a především zákazníky).

A právě těmto dvěma oblastem se věnovali naši studenti v novém volitelném kurzu našeho programu – Excelentní procesy v podnikovém businessu pod vedením Václava Kupce.

Studenti se seznámili s nástroji, které se používají k řízení kvality a zjistili, jak je kvalita monitorována. Příklady z praxe jim pak ukázaly, jak všechny tyto principy fungují v reálném světě.

A že si studenti kurz užili dokládá i fotogalerie níže.

Quality Assurance & Operational Excellence nebo prostě jen řízení kvality