12. Slavnostní setkání, předání diplomů úspěšným absolventům a networking ve velkém stylu /9.10./

S příchodem podzimu se snad každý honorsák těší na onen slavnostní večer, kdy se opět potká se známými, ale i novými spolužáky, lektory a firemními partnery programu. Slavnostní setkání se v letošním roce konalo ve středu 9.října v prostorách našich sousedů společnosti Deloitte.

Program večera zahájil již tradičně vřelým přivítáním pan profesor Nový, který se s námi mimo jiné podělil o úspěchy Fakulty podnikohospodářské, pod kterou náš program spadá, a nešetřil pochvalami ani na účet našich studentů. Následovalo předání diplomů z rukou vedení programu úspěšným absolventům, mezi nimiž nechyběl ani červený diplom. Po společné fotce na památku dostala slovo tajemnice Verča, která mezi námi přivítala nové honorsáky a představila nové členy Honors Clubu.

Atmosféra celého večera se nesla na přátelské vlně a všeobjímající konverzace neskončily ani s oficiálním závěrem, ale vesele pokračovali v nedaleké hospůdce, kam jsme společně pokračovali, protože po létě plném zážitků a nových zkušeností toho bylo opravdu hodně, o co se podělit.

Těšíme se na viděnou na 13. Slavnostním setkání anebo ještě dříve na Vánočním večírku!

Aneta Kaslová