Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

2.10.2018 10:00 - Závěrečné rozpravy

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Jak se přihlásit?

Přihlášky se podávají buď osobně nebo elektronicky e-mailem paní Kláře Vackové, administrátorce programu (klara.vackova@vse.cz, Rajská budova VŠE, místnost číslo RB440).

Přihláška je platná až po zaplacení správního poplatku 500 Kč převodem na bankovní účet 1828782/0800.  Variabilní symbol je 3030270249.

Přijatí studenti platí poplatek 17 000 Kč, který je potřeba uhradit před nástupem do studijního programu. V rámci poplatku je hrazeno celé studium HA, tzn. například výuka zahraničních profesorů, vstupy na odborné konference, zahraniční exkurze do výrobních a logistických společností a mnohé další avizované kurzy.

Dokumenty

Dokumenty, které zájemce o studium programu Honors Academia odevzdává, jsou následující:

 • vyplněná přihláška do programu Honors Academia
 • životopis v českém jazyce
 • motivační dopis
 • reference (nejméně jedna, nejvíce tři)
 • potvrzení o znalosti cizích jazyků (certifikát, potvrzení o absolvování kurzu určité úrovně, vysvědčení či známka v indexu, případně potvrzení o zahraniční praxi)
 • potvrzení o zaplacení správního poplatku 500 Kč (kopie výpisu z účtu)

Cizí jazyky

Vstupním předpokladem je znalost nejméně dvou jazyků, vždy je třeba znalost anglického jazyka. Další možné kombinace jsou následující:

 • anglický jazyk a německý jazyk
 • anglický jazyk a francouzský jazyk
 • anglický jazyk a španělský jazyk
 • anglický jazyk a ruský jazyk
 • anglický jazyk a italština

Přihláška do programu ke stažení zde. Termíny přijímacího řízení najdete zde.