Struktura studia

Standardní délka studia je dva roky a je nad rámec vysokoškolské výuky. Výjimečně mohou studenti program studovat maximálně 3 roky, pokud například nestíhají v rámci pracovních povinností dokončit studijní povinnosti. Celkem je v rámci programu potřeba vystudovat 100 kreditů.

 

Program Honors Academia dělí studium do pěti částí:

 • skupina A – předměty jsou považovány za teoretický základ studia Honors Academia,
 • skupina B – předměty se zaměřují na rozvoj společenských, sociálních a komunikačních dovedností studentů (součástí předmětů jsou intenzivní víkendové tréninky v areálu Točná),
 • skupina C – jedná se o širokou nabídku předmětů volitelných,
 • skupina D – předměty mají přímou návaznost na podnikovou praxi.
 • skupina E – zahrnuje tematické přednášky, odborné konference a best practice přispívající k všeobecnému odbornému rozvoji.

 

Předměty části A

 • Management mezinárodních firem
 • Nové drivery marketingu
 • Strategic HRM

Předměty části B

 • Leadership Skills
 • Etiketa
 • Prezentační dovednosti a komunikace
 • Osobní rozvoj
 • Vyjednávání

Předměty části C

 • Volitelný předmět (mimořádná příležitost)

Předměty části D

 • Projekt
 • Praxe
 • Exkurze
 • Manažerská hra

Předměty části E

 • Odborné konference
 • Tematické přednášky
 • Best Practice

 

Ukončení studia

Po absolvování všech studijních povinností je student povinen si připravit prezentaci, založenou na praktických výsledcích svého studia (přehled zpracovaných projektů) a obhajobu závěrečného projektu. Pokud student úspěšně obhájí a ukončí studium, je oceněn certifikátem Honors Academia.