Co je Honors Academia

Zaujal vás program Honors Academia a rádi byste se dozvěděli více? Na tomto místě naleznete všechny důležité informace o samotném programu i podrobnosti k přijímacímu řízení. V případě, že budete mít další otázky, kontaktujte studentského tajemníka kristyna.kremerova@honors.cz.

Program Honors Academia, který vznikl v ČR v roce 2007, je zaměřen na rozvoj studentů, kteří projevují aktivní zájem o své další vzdělávání. Jedná se o nadstandardní vzdělávací a tréninkový program pro talentované studenty posledního ročníku bakalářského studia a studentů magisterského programu jakékoli vysoké školy. Honors Academia je výběrový program – maximálně naráz studuje 100 studentů.

Naším cílem je poskytovat nadstandardní výuku pomocí předmětů, které lze studovat jen v rámci. Honors a které byly pro tento program speciálně vytvořeny. V rámci programu také dochází ke spolupráci s mnoha firemními partnery, studenti tak mají šanci dostat se do kontaktu s praxí již během studia. Naší snahou je tedy v rámci studia také propojit teorii s velkým množstvím praxe – například pomocí projektů, stáží, best practices a exkurzí. Naším posláním není vzdělávat vysoké počty studentů, ale zaměřovat se na jednotlivce, kteří mají potenciál a jsou připraveni jej dále rozvíjet. Nejdeme tedy za kvantitou, nýbrž za kvalitou.

Program je standardně studován jako dvouletý program, jehož studium je nad rámec standardní výuky na vysoké škole. Studenti mohou program studovat maximálně 3 roky, pokud například studují v zahraničí. Celkem je v rámci programu potřeba vystudovat 100 kreditů.

Filozofie Honors Academia je následující:

  • Osobnostní rozvoj – pracujeme nejen na rozvoji kariéry každého studenta, důležitý je pro nás i jeho osobnostní rozvoj
  • Nadstandardní předměty – garanti našich předmětů jsou zkušení profesionálové
  • Networking – široká síť ambiciózních lidí
  • Propojení s praxí – celý program je realizován v úzké součinnosti s partnery Honors Academia
  • Přátelský kolektiv – díky úzkému okruhu studentů se všichni dobře známe

Koho hledáme?

Cílem výběrového řízení je ověřit předpoklady zájemců o program HA ve vztahu k žádoucím charakteristikám studenta tohoto programu.

Hledáme studenty:

  • všestranné, tj. s akademickými zájmy i mimostudijními aktivitami,
  • s vysokou výkonovou motivací, která se projevuje v podávání dobrého výkonu v různých situacích,
  • sociálně kompetentní, tj. ochotné a schopné podávat nejen individuální, ale též týmový výkon, s dobrou úrovní sebereflexe, sebedisciplíny a odpovědnosti vůči sobě i druhým,
  • proaktivně přistupující ke svému profesnímu i osobnímu rozvoji.

Proč Honors Academia vznikla a jací jsou naši studenti?