Struktura studia

Standardní délka studia je dva roky a je nad rámec vysokoškolské výuky. Výjimečně mohou studenti program studovat maximálně 3 roky, pokud například nestíhají v rámci pracovních povinností dokončit studijní povinnosti. Celkem je v rámci programu potřeba vystudovat 100 kreditů.

 

Program Honors Academia dělí studium do pěti částí:

 

Předměty části A

Předměty části B

Předměty části C

Předměty části D

Předměty části E

 

Ukončení studia

Po absolvování všech studijních povinností je student povinen si připravit prezentaci, založenou na praktických výsledcích svého studia (přehled zpracovaných projektů) a obhajobu závěrečného projektu. Pokud student úspěšně obhájí a ukončí studium, je oceněn certifikátem Honors Academia.

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague