Termíny

25.10.2017 18:00 - Absolventské středy s Jirkou Benediktem

Hledat
Pokročilé hledání
Koho hledáme?

Cílem výběrového řízení je ověřit předpoklady zájemců o program HA ve vztahu k žádoucím charakteristikám studenta tohoto programu.

Hledáme studenty:

  • všestranné, tj. s akademickými zájmy i mimostudijními aktivitami,
  • s vysokou výkonovou motivací, která se projevuje v podávání dobrého výkonu v různých situacích,
  • sociálně kompetentní, tj. ochotné a schopné podávat nejen individuální, ale též týmový výkon, s dobrou úrovní sebereflexe, sebedisciplíny a odpovědnosti vůči sobě i druhým,
  • proaktivně přistupující ke svému profesnímu i osobnímu rozvoji.