Jak se přihlásit?

Přihlášky se podávají buď osobně nebo elektronicky e-mailem paní Kláře Vackové, administrátorce programu (klara.vackova@vse.cz, Rajská budova VŠE, místnost číslo 440).

Přihláška je platná až po zaplacení správního poplatku 500 Kč převodem na bankovní účet 1828782/0800.  Variabilní symbol je 3030270249.

Dokumenty

Dokumenty, které zájemce o studium programu Honors Academia odevzdává, jsou následující:

Cizí jazyky

Vstupním předpokladem je znalost nejméně dvou jazyků, vždy je třeba znalost anglického jazyka. Další možné kombinace jsou následující:

  • anglický jazyk a německý jazyk
  • anglický jazyk a francouzský jazyk
  • anglický jazyk a španělský jazyk
  • anglický jazyk a ruský jazyk
  • anglický jazyk a italština

Žádost o účast v programu ke stažení zde. Termíny přijímacího řízení najdete zde.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague