Přijímací řízení

Přijímací řízení do HA se uskuteční dne 2. října 2018 a skládá se z psychologického testu (od 10 hodin v RB 438) a ústního pohovoru (od 13 hodin v RB 439).


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague