Termíny

25.10.2017 18:00 - Absolventské středy s Jirkou Benediktem

Hledat
Pokročilé hledání
Deadline na podání přihlášky

8.1.2018

Pondělí 8. ledna 2018 je nejzazší termín na podání přihlášky do Honors Academia. Tak neváhejte!


Přihlášky se podávají buď osobně nebo elektronicky e-mailem paní Kláře Vackové, administrátorce programu (klara.vackova@vse.cz, Rajská budova VŠE, místnost číslo 440).

Přihláška je platná až po zaplacení správního poplatku 500 Kč převodem na bankovní účet 1828782/0800.  Variabilní symbol je 3030270249.


Dokumenty

Dokumenty, které zájemce o studium programu Honors Academia odevzdává, jsou následující:

 • vyplněná přihláška do programu Honors Academia
 • životopis v českém jazyce
 • motivační dopis
 • reference (nejméně jedna, nejvíce tři)
 • potvrzení o znalosti cizích jazyků (certifikát, potvrzení o absolvování kurzu určité úrovně, vysvědčení či známka v indexu, případně potvrzení o zahraniční praxi)
 • potvrzení o zaplacení správního poplatku 500 Kč (kopie výpisu z účtu)

Cizí jazyky

Vstupním předpokladem je znalost nejméně dvou jazyků, vždy je třeba znalost anglického jazyka. Další možné kombinace jsou následující:

 • anglický jazyk a německý jazyk
 • anglický jazyk a francouzský jazyk
 • anglický jazyk a španělský jazyk
 • anglický jazyk a ruský jazyk
 • anglický jazyk a italština

Žádost o účast v programu ke stažení zde. Termíny přijímacího řízení najdete zde.